Tomas BorlPřátelé, nechť láska, kterou neseme každý v sobě a byla každému darována, je pro každého z nás tou nejdůležitější cestou.

Totiž láska nás zušlechťuje a vede nás ke skutečnému lidství a stáváme se opravdovým člověkem.

Láska je výjimečná.

Dnes, když píši tyto řádky, vím, že láska je ve mně živá a vede mě tou správnou cestou porozumění a stále hlubšího rozkvétání.

Vím, že každý můj krok vede ke stále hlubší cestě lásky a že stále rozkvétám, neboť láska nás vede právě k těm nejhlubším poznáním, protože jenom tím se stáváme skutečnou živou láskou.

Láska je skutečné člověčenství a zároveň láska v nás rozkvétá v hloubce ducha, a tím naše srdce dýchá vědomě v duchovních pláních.

Láska je cesta.

Tom 🙏🌍❤️