V tomto sezení se napojím na duše, které v těle již nejsou a jsou již tak plně v další cestě vývoje.

V tomto sezení se napojím na duši a přenesu pro Vás vzkaz.

Pomoci třeba pochopit odchod ze života, či jiné oblasti.

Nacházet harmonii a klid.

Vždy záleží, jak dlouho je to také v cestě pozemské.

Klidně je dobré přinést i nějakou věc, která byla v blízkosti tohoto člověka.

Sezení trvá přibližně 1/hod.

Tuto cestu vnímám velice dlouho a stále se rozvíjí.

Cena vyrovnání je 1 999 KČ