Přátelé, pár slov, které nejsou jen slovem. Mnozí z vás prošli cestou poznání, které jsem Vám předal a stále ve své cestě tak konám a předávám. Některým jsem předal také zážehy ducha a cesty duše slévané ze srdcem. S mnohými jsem se setkal osobně a stále se potkávám při sezeních, či na cyklu lidského setkávání, přednáškách a v cestě života. Také s některými jsem absolvoval cesty v Egyptě, Srí Lance, Barmě.

No, je zde vypsáno mnoho, co jsme spolu absolvovali, s některými více, s některými méně, ale jeden fakt je moc důležitý. S některými více individuálně, s některými méně, cest je mnoho. Znáte mě někteří již mnoho let a víte, jakou cestou jdu. Je to cesta Ducha slévaného ze srdcem a duší. Mé sezení a cesta samotná Vás vede k poznání života samotného a tím, se můžete otevřít hlubokých stavů ducha.

Cesta srdce dokáže vyléčit člověka a tím ho proměňuje k plnému znovuzrození. Každý přicházíte v různé melodii a frekvenci, neboť cesta každého z vás je hluboce individuální a to proto, že každý své cesty prožívá v mnoha stavech vnímání a tím se také vytváří charakteristika duše a tím i samotné cesty. Každý tak dostává to důležité k narovnání a dosažení cesty a poté se také otevírají brány dál a tak někdo začíná odtud a jiný zas z jiného bodu. Ať je to jakkoliv, každý dostáváte v lidském sezení to podstatné a je důležité naslouchat.

Ti kteří dostávají jakoby více, by ještě o to více měli vnímat tato slova, která zde píši. Vstoupili jste na vzácnou pouť k Bohu, kterou vám mohu předávat. Děkuji za velké milosrdenství a lásku, kterou mě náš prastarý král obdaroval pro tento život, že vám mohu tyto vzácnosti vylévat. Věřte, že je moc důležité naslouchat mnohým darům a očištěním, které k vám přišly. Vaše cesty tak mohou nabývat a u někoho již nabývají rozměru vzácných darů a tajných vnitřních nauk, které vám jsou dány z velké a nekonečné lásky k vám.

Je však třeba říci, že je potřeba mnoho vykonat proto, aby vůbec toto vám mohlo být předáno. Úsilí je veliké a tak stále vstupujte do vnitřního těla života, neboť přátelé, je tam mnoho pro vás připraveno a obsaženo. Započali jste pouť ducha a příslib konání a na to prosím nezapomínejte, neboť je k nám mnoho shlíženo a je to zázrak. Prosím, nechte uzrát veškeré plody, které jsou ve vás zasety, potřebují váš vhled a vzlet. Je ve vás pootevřeno mnoho klíčů života pravdy.

Víte, že tyto věci se neučí a nedají se předat jinou formou než, že musí vycházet ze samotných útrob krále. To jsou skryté nauky otevírané zevnitř, jinak nejdou otevřít než zevnitř, je to samotné učení ducha. Toto je hluboké učení vkládané a zasévané z vůle. Tato cesta je skutečná a tu ve Vás nechávám růst a vykvétat. Běžte stále hlouběji a prostupujte ke všem darům a poznáním, důvěřujte opravdu hodně, jinak to ani není možné.

Přátelé, jen těžko vám všem vysvětlit, jsou to samotné pohyby ducha, u kterých jsem účasten a tak vše nejde slovy vyjádřit. Je třeba prokořenit se opravdu hodně a hluboko, nazřít tu krásu toho všeho, je třeba věřit a mít nekonečnou víru všeho, co se vám dostalo. Také záleží na vás, jak moc toužíte po poznání a plynout ve velké kráse nebes. A také si položit otázku, proč jste vstoupili na tyto cesty, které jsme spolu prošli a proč jste ke mě přišli či přicházíte? Odpověď je ve Vás.

Záleží na vás, kolik budete čerpat z vnějších slibů a nekonečných plání informací a nebo opravdu nasloucháte mým slovům, ani ne mým, ale duchovní řeči.
Jste svobodní a vždy jsem považoval svobodu každého z vás za důležitou a to i nadále tomu tak je na bude. Kdo pochopil tuto svobodu Ví. Cesta ducha je cestou, kterou budu kráčet stále dál. Jste samotnou cestou.

Píšu vám tento vzkaz z mé hloubky, jsou to doporučení a vnímaní toho, co vám bylo a je předáváno. Můj duch tancuje ve větru ducha a jsem hluboce šťastný za nás všechny. Mám vás moc rád a raduji se z každého vašeho posunutí. Pomáhejte svým poznáním sobě a ostatním. Věřte, že i když s Vámi nejsem fyzicky přítomen,věřte, že můj duch je s vámi stále.

Tom