logo-mini
Můj blog
  Archiv kategorií - texty

Mystik Tomáš Borl ví o čem mluví a tak velice silně dokáže o tom psát

Zdravím vás svou přirozeností. Vykonávejte svou starou líbeznou píseň, kterou sami jste. Vytvářejte vztah s Bohem a jeho nebeským královstvím. Jděte absolutního klidu a hluboce se otevřete Stvořiteli a jeho nebeským poslům a začněte si povídat, tančit, zpívat a vnímejte vůli a spontánnost své pravosti, svého skutečného já. Vnímejte, jak Vaše pravé já začne hrát […]

Ve službách věčné lásky

Přátelé zdravím vás, Ve službách věčné lásky a web tomborl.cz je o cestě probuzení, o cestě probuzeného srdce. Stránky vznikly na základě mých zkušeností, aby vás povzbudili na cestě života a vstoupení do sebe. Věřte, vše je možné a je tolik zázraků a štěstí. Cesta je autentická, píše ji můj čas, můj život, tak, jak jsem došel k probuzení, a jak […]

V nás je celý Svět i to co je za ním

Cestování mi určitě davá rozhled o životě lidí z jiných koutů naší krásné Země. Je i vidět jak je moc důležité vnímat celou naši Zemi jako náš domov nás všech, přestože jsme tuto Zemi rozparcelovali na státy. Moc si vážím že, mohu poznávat naši Zemi, na druhou stránku neberu to jako stěžejní, protože dnes je i cestování […]

Vnímejte více a hluboce

Pokud se plně rozsvítíte, vycházíte tak ze silných proudů systému a to strachu, emocí, vycházíte ze silného pole astrálu, kde je vše o plném ovlivňování a to silnými myšlenkovými programy, které Vás vlastně v tom poli ovlivňují. Také jsem několikrát napsal mnoho článků k zasvěcením, které jsou hojně propagovány.  Nebudu je zde všechny jmenovat, ale jejich […]

Barma

Barma ve vás mnoho zanechá. Člověk si tady mnoho uvědomí, co se týče bohatství Světa. Kolik lidí na planetě žije v těžkých podmínkách v tom našem překotném 21. století, které je přeci tak pokrokové a samozřejmě jde především o lidské životy. Je pravda, že Svět, ve kterém žijeme, je naprosto plný šílených paradoxů. Ten Svět […]

Život srdcem

Tato Země a každý člověk potřebuje více lásky a zájem o lidskou bytost. Žijeme v systému, který vyznává více materiální hodnoty než samotný lidský život. Jsme ve světě čísel, peněz a materiálních hodnot, toužení po úspěchu a penězích. Vždyť po čem mají lidi toužit v tomto světě, když ze všech stran se na ně tlačí materiální hodnoty a […]

Je více rozdílů mezi dušemi než hvězd na nebi

Těch příběhů duší, našich vědomí je skutečně nekonečné a to jsem zažil opravdu mnoho sezení či terapií. A mohu říci, že je tolik rozdílnosti mezi dušemi v jejich samotných cestách než je hvězd na nebi. Každý příběh je tak jedinečný a je to právě v tom, že každá reakce a prožívání je zcela odlišné a tak individuální […]

Jsme jedna Země

Jsme jedna Země, i když člověk si Zemi, která mu vlastně vůbec nepatří, rozparceloval na různé menší a větší kousky a tomu se říká státy. No a v každém státě se něco děje podle toho, jaké jsou tam podmínky, na kolik systém vytvořil propast mezi těmito rozparcelovanými kousky a kdo vede ten kousek toho kousku. […]

Vyjdi ze sebe z toho, co teď jsi

Zaměstnáváme v tomto světě a ve své výjimečné cestě života více tělo, rozum, mysl a naším zaměstnavatelem je systém, do kterého jsme přišli. Totiž a zcela se liší cesta rozumu a duše. Duši je třeba zaměstnávat, ta je tím správným pohonem pro cestu života. Život je darem a v něm mnoho zkoušek a lekcí, zde člověk má možnosti […]

Únor 2018 ZAČÍNÁME – Vdechni jasný směr svému životu

Cyklus seminářů pod vedením Tomáše Borla začíná 25.2.2018 v 9.00 hodin.  Cesta je pro ty, kteří chtějí poznat a nasměrovat svůj život a dosáhnout rovnováhy a štěstí. To štěstí a síla je v tobě. Máš v sobě mnoho darů, poznej je. Máš v sobě skryté vlohy. Viď svou cestu jasně. Je to cesta k plnému a […]