logo-mini
Můj blog
  Archiv kategorií - texty

Vyjdi ze sebe z toho, co teď jsi

Zaměstnáváme v tomto světě a ve své výjimečné cestě života více tělo, rozum, mysl a naším zaměstnavatelem je systém, do kterého jsme přišli. Totiž a zcela se liší cesta rozumu a duše. Duši je třeba zaměstnávat, ta je tím správným pohonem pro cestu života. Život je darem a v něm mnoho zkoušek a lekcí, zde člověk má možnosti […]

Únor 2018 ZAČÍNÁME – Vdechni jasný směr svému životu

Cyklus seminářů pod vedením Tomáše Borla začíná 25.2.2018 v 9.00 hodin.  Cesta je pro ty, kteří chtějí poznat a nasměrovat svůj život a dosáhnout rovnováhy a štěstí. To štěstí a síla je v tobě. Máš v sobě mnoho darů, poznej je. Máš v sobě skryté vlohy. Viď svou cestu jasně. Je to cesta k plnému a […]

Sezení či terapie a její vyrovnávací hodnota

Píšu vám pár řádků o mé cestě. Mnoho lidí vám řekne, že by se to mělo dělat zadarmo, neboť to je dar a služba lidu. Pokud se člověk plně věnuje této formě bytí a věnuje jí právě tolik času, aby se rozvíjel a otevřel svou cestu, tak to stojí mnoho úsilí a také mnoho soustředění a také […]

O cestě náboženství

Přátelé, než vám zde napíši mé dvě zkušenosti ze života, napíši ještě pár řádků. Dlouho vnímám, jak člověk ovlivňoval směr náboženství, ať to byly politické záležitosti či moc, usilování o jednotné náboženství a nebo ovlivňování lidí. Neustále se přou mnohé odnože náboženství, jak vše bylo či nebylo, mnoho textů v Bibli je přetvořeno. Nejde zde jen […]

Otevřete dveře svému štěstí a přání

Přání a štěstí je tak skutečné. Tyto krásné dary jsou nám dány pro naše cesty. Jsou to tak výjimečné a tak skutečné. Jsou v hloubce nás samých a je třeba k nim plně dojít a vycházet z nich ven k vnějšímu životu. Totiž oni se nacházejí ve specifickém rozměru a dojde tam jen ten trpělivý. Někomu jsou […]

Zlo a láska

Na zlo a peklo není potřeba čekat, až se dostaneme na druhý břeh, neboť se nachází v samotné lidské bytosti při cestě samotného života. Přátelé, tolikrát jsem rozjímal nad zlem. Jak je skutečné a vychází jen z člověka. Zlo je vlastně neviditelné, je skryté v každém z nás a hledá si cestu,  jak samotné zlo uskutečnit. Zlo nás […]

Nekonečné možnosti nás samotných

Přátelé, život má pro nás připraveno mnoho štěstí a mnoho darů. Je na Vás, jak hluboko k sobě dojdete a co vše v sobě dokážete najít a probudit. Ze své zkušenosti života vím, že život má pro nás připraveno něco hodně vzácného a je to náš samotný čas. Naším zrozením do tohoto světa se otevírá čas, který […]

Víra ve Váš vlastní život je moc důležitá

Víra ve Váš vlastní život je moc důležitá a potřebná. Musí hořet do těch nekonečných výšin. Víte, vím, že mnoho lidí v mém životě mi řeklo, touto cestou se nevydávej, tohle nedělej, toto se ti nepovede a také mnoho dalšího, co Vám život nadělí. Je třeba se zastavit hluboce vnitřně a otevřít se sám sobě, otevřít […]

Když se snáší mystické světlo Bohyně Isis

Otevírám po dlouhé době vstoupení k Bohyni Isis, je to plné a hluboké zasvěcení, které otevírá cestu života. Tato zasvěcení jsou mimořádná v tom, že se otevírají jak pro samotný život, tak pro krásnou cestu duchovní, vše je propojené. Je to zasvěcení, které je mimořádné a je třeba, aby se člověk na něj plně připravil. […]

Srdce je darem

Tělo a jeho pohled do světa fyzického je darem, abychom zde mohli žít a utvářet tak cestu života. Pohled do tohoto Světa je sice krátký, ale je darem a zároveň i velkou cestou pochopení. Je na každém z nás, v jakém světě chceme žít. Je však tady ještě jeden dar, který přesahuje vše hmotné. Ten dar je tak […]