logo-mini
Blog
  Category Archives for 2015

Čas, který leží stále před námi

Přátelé, zdravím Vás u tohoto článku. Pro naši cestu nám byl každému z nás dán čas, po který naplňujeme svou cestu života. Do tohoto času je mnoho prolnuto a do tohoto času je i mnoho zakomponováno, je to i obsah našich předchozích cest, který je určitou částí našeho času v tento život. Zanecháváme mnoho stop […]

Nacházet nekonečnou lásku a život důstojný pro všechny

Je třeba hledat cestu pochopení. Je třeba nacházet cestu míru pro všechny. Je třeba nacházet soucit a sounáležitost. Je třeba nacházet spokojenost a radost. Je třeba více nacházet porozumění. Je třeba více vidět srdcem a cítit. Je čas nacházení a porozumění. Je čas vnitřního probuzení bez násilí. Je čas vědět a vystoupat mnohem výše a […]

Znám cestu ke štěstí, zdá se být dlouhá, ale věřte, ta cesta existuje a můžete v ní kráčet i Vy

Moc Vás zdravím u tohoto článku a to zcela po dlouhé odmlce psaní a nejen psaní, ale pořádání sezení či další. Je třeba, aby každý z nás pracoval na své cestě a to zcela, aby tak mohl pro svou cestu být přínosem a tím pádem i pro ostatní. Naše cesty osudu mají mnoho tváří a […]

O krok blíže k andělům

V pokoře a nekonečné hloubce nebes Vás zdravím. Naše cesta vede v blízkosti andělů a v tomto článku si vysvětlíme určité zákonitosti nebes. Nebesa jsou velice složitý systém nekonečných propojení. A vím, že mnoho let současných a i mnoho minulých dosažení vede k pochopení světla a skutečného napojení na nebesa. Popsal bych to asi tak. […]

Nový dech života – zasvěcení

Tak jako každý z Vás jde svou cestou života, tak i já každý den v této cestě kráčím. Po dlouhé práci na sobě jsem byl odměněn určitým druhem zasvěcení, které jsem nedostal pro sebe, ale pro druhé, je to o tom, že člověk na sobě pracuje také právě proto, aby mohl odemknout v duchovním světě […]