logo-mini
Blog
  Category Archives for 2013

Absolutní tvůrce – tvoření, které je za vším

Tento Absolutní Tvůrce a Stvořitel je za vším, je to absolutně nepředstavitelné a tak výjiměčně pravdivé. Tento Absolutní Stvořitel tvořil a stále tvoří. Je nekonečně mnoho úrovní, jak v duchovním rozměru, tak v celém vesmíru. Vesmír je plný života. Jsou různé stavy bytí, že si to ani nedokážeme představit. Absolutní Stvořitel je něco tak nepopsatelného […]

V den, kdy se otevírají silně brány posmrtného života

Tento den je 2. listopadu. Již dlouho rozjímám a medituji v tyto dny a tento konkrétní den. Víte, tento den je velice silný pro nás všechny, jak tady na Zemi, tak v posmrtném životě. V čase, který tomuto dni předchází, se silně otevírají sféry nebes a posmrtného života a vrcholí to dnem v čase pozemském 2 […]

Zasvěcení a mé vyjádření

Napsal jsem již na toto téma mnoho článků a také jsem již mnoho k tomu řekl a s vámi rozebíral po telefonu či emailech, ale rozhodl jsem se ještě k tomu rozepsat. Člověk, tedy vývoj duchovní každého z nás je velice důležitý. A není to rozhodně o tom, kolik máme Shambal atd. či nespočetněnástaveb astrálního Reiki, které jsou absolutně […]

To, co se naučíte a vykonáte v minulých životech, v tomto jako když najdete

Zdravím vás srdcem svým. Ano, je tomu tak. Naše životy se prolínají. Jeden souvisí s druhým. A je tady jeden důležitý fakt, že každý život se počítá, ať v něm vykonáme cokoliv. Rozpomenutí se ve své cestě je velice důležité, neboť tato cesta vede k plnému osvobozování a také k hlubokému pochopení naší cesty, kam […]

Cestou meditace a modlitby soucitu za Egypt

„Pokud má některý národ rušné dějiny, pak jsou to Egypťané, kteří zároveň vytvořili spoustu skvělých uměleckých děl. Ta – byť i v troskách – dodnes dokazují, že jsou nezničitelná, a zůstávají majestátnější a obdivuhodnější než všechny ostatní památky ze staré či nové doby.“  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Přátelé, před zhruba 2 měsíci jsem měl silné […]

Láska nám pomáhá najít cestu domů

Láska je nevyčerpatelný zdroj pro všechno co existuje. Tato láska má tajemné složení .Toto složení tajemné je produkcí absolutního Stvořitele.V této lásce je skryto vše ,celé stvoření a tvoření. Láska je také tou cestou domů.Láska je Stvořitel je to nekonečný život který tvoří tak silně že se to nedá ani představit.Ve své cestě jdu cestou […]

Cesta přechodu k životu posmrtnému (Čerpáno z duchovní říše andělských bytostí)

V napojení, rozhovor Tomáše s andělem strážným: Ano, slyším tě, dítě milé. Mé dary ostatním jsou andělskou pomocí. To je také v tvé pomoci dovoleno. Povím ti cestu tvoření v nebeské vůli Otce. Duše, která po svém životě přichází do cesty světla na druhý břeh, ať je v cestě cokoliv, duše vždy přechází. Zůstane však tam, […]

Cesta autentická a přirozeně intuitivní je cestou věčnosti

Cesta duchovní je od počátku obsažena v každém z nás. Přirozená duchovní autenticita je v každém z nás. Rozvíjejte tuto duchovní autentickou tvář, která je ve vás. Někdy hledáte v meditacích podle knížek. Hledáte v různých náboženstvích. Hledáte v ašrámech a různých dalších cestách. Hledáte ve starých spisech. Jezdíte velké dálky proto, abyste našli sami […]

V napojení na nebeské anděly moudrosti

Anděl: Cesta poznávání nebes a smrti je význačná ve vašich cestách.Vstupování do těchto Stvořitelových pravidel vyžaduje od duše jedinečnost poznání cest. Musely se udát v určitých cestách výjimečné okamžiky, jsou to také zásluhy a toužebné poznání stavu. My andělé spadáme pod vůli a pravidla věčného Stvořitele, který je v těch nejtajnějších výšinách a řídí celý cyklus poznání. Jeho paprsky […]

Člověk je také ohrožený druh

Přátelé, vítám vás u tohoto článku, který vede k hlubokému zamyšlení a také více k vnímání globálních záležitostí a změn, které se nás také v následujících letech mohou týkat, vše se totiž děje tak, aby nebyly tyto věci lehce zpozorovatelné. Tyto tajné programy jsou financované určitými elitními obyvateli a nadnárodními korporacemi, které vedou stále tito […]