logo-mini
Blog
  Category Archives for Archív

Čas, který leží stále před námi

Přátelé, zdravím Vás u tohoto článku. Pro naši cestu nám byl každému z nás dán čas, po který naplňujeme svou cestu života. Do tohoto času je mnoho prolnuto a do tohoto času je i mnoho zakomponováno, je to i obsah našich předchozích cest, který je určitou částí našeho času v tento život. Zanecháváme mnoho stop […]

Nacházet nekonečnou lásku a život důstojný pro všechny

Je třeba hledat cestu pochopení. Je třeba nacházet cestu míru pro všechny. Je třeba nacházet soucit a sounáležitost. Je třeba nacházet spokojenost a radost. Je třeba více nacházet porozumění. Je třeba více vidět srdcem a cítit. Je čas nacházení a porozumění. Je čas vnitřního probuzení bez násilí. Je čas vědět a vystoupat mnohem výše a […]

Znám cestu ke štěstí, zdá se být dlouhá, ale věřte, ta cesta existuje a můžete v ní kráčet i Vy

Moc Vás zdravím u tohoto článku a to zcela po dlouhé odmlce psaní a nejen psaní, ale pořádání sezení či další. Je třeba, aby každý z nás pracoval na své cestě a to zcela, aby tak mohl pro svou cestu být přínosem a tím pádem i pro ostatní. Naše cesty osudu mají mnoho tváří a […]

O krok blíže k andělům

V pokoře a nekonečné hloubce nebes Vás zdravím. Naše cesta vede v blízkosti andělů a v tomto článku si vysvětlíme určité zákonitosti nebes. Nebesa jsou velice složitý systém nekonečných propojení. A vím, že mnoho let současných a i mnoho minulých dosažení vede k pochopení světla a skutečného napojení na nebesa. Popsal bych to asi tak. […]

Nový dech života – zasvěcení

Tak jako každý z Vás jde svou cestou života, tak i já každý den v této cestě kráčím. Po dlouhé práci na sobě jsem byl odměněn určitým druhem zasvěcení, které jsem nedostal pro sebe, ale pro druhé, je to o tom, že člověk na sobě pracuje také právě proto, aby mohl odemknout v duchovním světě […]

Srdce

V kráse, v nekonečné kráse života Vás zdravím. Přátelé, vše začíná u nás a v nás. Jsme tou hybnou silou našich životů. Pojďme svůj život naplnit, dejte šanci svému životu, dejte šanci své cestě, porozumějte svému příběhu, porozumějte svému srdci. Vstupte do života bez hranic, náš život má mnoho podob, mnoho zkoušek, které je třeba […]

Každý den vlastníte klíč

Každý den vlastníte klíč od svého dne, vnímejte prostor a odemknutí každého dne Zdravím vás přátelé v lásce věčné, a tímto zdravím celý svět a každého na této Zemi i mimo ni. Na svých cestách pozemských zažíváme mnoho vzrušení, vzestupů či pádů, každý tak jak může a také každý podle svých podmínek a uskutečnění. Je […]

Cesta milosti a lásky

Cesta milosti a lásky svítí v každém z nás, ať jste gay, lesba, malí, velcí, zdraví, nemocní či jiné národnosti atd. V lásce a jenom v lásce Vás zdravím u tohoto článku. Život je dar, a tak je třeba ho vnímat. Přicházíte každý naplnit své poslání, tedy svou cestu. Je zde mnoho rozdílů mezi dušemi, […]

Pokud si nevšimneme za svého života druhého živého života, jako bychom už nežili

Přátelé, zdravím Vás u tohoto článku, který je velice důležitý. Jestliže už jsme v cestě pozemské, je naše cesta tedy dána a je třeba se opravdu snažit ji naplnit. Toto naplnění, vnitřní naplnění je velice důležité pro Váš vývoj další, ale i přítomný. Mnoho lidí se stále hledá a svou cestu nenachází, no je třeba vytrvalosti […]

Duchovní pouť napříč Egyptem

Tato duchovní pouť se započala Staroegyptskou školou, kde bylo předáno mnoho šťastných chvil a dosti důležitého duchovního poznání, ze kterého šla velká moudrost a síla. Navázat kontakt z božstvy je velká práce a člověk musí mnohé překonat a dosáhnout moudrých a srdcových pochopení, aby mohl ve svých cestách být v přítomném stavu s těmito velkými prastarými božstvy. Vše […]