Tam uvnitř je cesta

Co Vás čeká v této cestě?

  • Zasvěcení a tedy probuzení.

  • Vytvoření přímé linie a čerpání z BUDDHOVA Vědomí.

  • Vstoupení do meditací, které jsou vedeny tímto BUDDHOVO Vědomím.

  • Po dobu 6 měsíců Vám budu nápomocen.

  • 1 krát za měsíc osobní setkání a práce.

  • Více bude otevřeno v samotné cestě a při osobních setkání.

V hloubce Nás samých je BuddhovA cesta

  • Přátelé, tato cesta je výjimečně krásná už tím, že Vás ponořím do tohoto poznání.

  • Ušel jsme velký kus cesty v poznání a prožil jsem mnoho těl a také cest.

  • Zvu Vás, teď na jednu z mých cest.

  • Zasvětím Vás do cesty BUDDHY a povím Vám jak v těchto stavech rozkvétat.

Po cestách kterými jsem prošel ve vývoji duše a těl, jsem dosáhnul probuzení Mistrů a to zcela niternou formou.

Tedy bez vnějších textů jak, se má jít cestou BUDDHY a jiných vnějších cest.
Věděl jsem, že tato cesta ve mě dříme a jako jedna z mých dávných cest, právě byla žijící mnich. Zasvětil jsem jako duše v jiném těle mnoho této cestě BUDDHY.

Tento život jsem ji teprve dokončil a samozřejmě v dalším vývoji pokračuji.

Proč je tato cesta tak výjimečná?
Neopírá se o vnější prostředí a je zasazena v tomto stavu .

Tak i já jsem vstoupil do tohoto stavu BUDDHY.

Veškeré důležité informace a jiné budou otevřeny v samotné cestě.

V NÁS JE POZNÁNÍ BUDDHY

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě.

Vyrovnávací hodnota peněz ,tedy cenu za tuto cestu je na dotaz.