PRAPŮVODNÍ CESTA

KRÁČET V CESTĚ A MÍT NAKLONĚNOU TUTO BOHYNI JE VELKÝ DAR

  • Tato cesta mi byla otevřena již dávno a ještě dávno před tím, než jsem vstoupil do této cesty života.

  • Zasvětil jsem této Bohyni ISIS nějaký čas v cestách minulých.

  • Bohyně Isis je darem a je to výjimečné zasvěcení, které Vám mohu předat, neboť nějaký čas jsem kráčel, jako kněží v této cestě.

  • Dnes mohu předávat toto mimořádné zasvěcení k této Bohyni a to díky tomu, že mi je to znovu dovoleno.

  • Je to velice silné zasvěcení, skutečné vstoupení k této bohyni.

BOHYNĚ, KTERÁ TAVÍ HMOTU

  • Už jsem doprovodil pár lidí k této Bohyni a dodnes to lidi posunuje a obohacuje.

  • Je to Velký Obřad, který plně vede Bohyně Isis, je zde pro Vás toho mnoho odhaleno.

  • Zasvěcení Vám pomůže s Vaší cestou, neboť je to ta Bohyně, která přestupuje břehy.

Bohyně ISIS
Směruje a ochraňuje po celou cestu

Je třeba mít skutečný klíč k zasvěcení a ten se předává jen z druhé strany a z velké milosti ISIS.

Klíč jsem dostal.

Je to velký dar, pokud člověk může předávat cestu ostatním a otevírat tajemství, toto rozhodnutí je Však také darem Bohyně ISIS.

Prapůvodní cesta Bohyně Isis nás uvádí do vyšších stavů života.

Ukazuje cestu k té nejvyšší pravdě.

ISIS PROPŮJČUJE MNOHÉ

Tato cesta je dlouho nesena a nesouvisí jen s touto současnou pozemskou cestou. Čerpal jsem tedy mnoho životů v této cestě. Znovu načerpána ve stavu hlubokého rozjímání a vědomé práci v této cestě. Tedy znovunapojení na obsah předchozích dosažení, zasvěcení a cest a tak otevřena znovu v tomto současném životě. Milovaná Bohyně děkuji ti za mnohé.

Vyrovnávací hodnota peněz, za tuto cestu je na dotaz.

Těším se na Vás Tom