ZASVĚCENÍ NĚHA

TAM KDE ŽIJÍ ANDĚLÉ

CO VÁS NA TÉTO CESTĚ ČEKÁ?

  • Dovedu vás k andělům.

  • Tvořivost s Anděly.

  • Láska Andělů a rozvíjení sebe.

  • Komunikace Andělů, budete vnímat léčení a jak s ním pracovat a také se Vám otevře nebeské psaní, ale to jsme teď moc napřed.

  • Záleží také na tom, co Vám andělé otevřou, neboť každé zasvěcení je u každé duše jiné.Což je správné a jasné.

CESTA K ANDĚLŮM

  • Tyto zasvěcení mi byla otevřena z druhé strany a to z nebes.

  • Zasvěcení Vás otevře pro nové vnímání a dary.

  • Andělé dodávají lehkost a v mnohém nám pomáhají.

Nebudete ze dne na den lítat v nebesích a třeba taky jo. Hluboký rozkvět v pravdě Andělů. Vše je v individuálnosti nebes.

Zasvěcení k Andělům. Vyrovnávací hodnota tohoto zasvěcení je na dotaz.

Těším se na Vás Tom