Tom Borl se více jak 17 let věnuje lidem a ještě více samotné cestě. Hovoří zde o cestě a jak funguje mysl, která pokud není zalita láskou a cestou duše, vykonává nerovnosti v cestě a tak Tom i když ve svém stavu věděl co a jak, bylo potřeba tento stav plně rozevřít. Projevenost duše do plného stavu o tom zde mluví aby se vše přeplo pod vyšší úroveň a toto si dal za úkol v této cestě. Je tím badatelem, který překračuje životy a zkoumá je ze všech stran a jak vše funguje na těle, duši , duchu atd. Tím se mu otevírá stále hlubší cesta a tam kde v životech končí tak vědomě dál začíná.

Přichází k Bohu z různých stran a zasvěcuje této cestě velké badatelské cesty. Toto video spustilo velkou vlnu duchovní a velký zájem o vnitřní cestu a duchovní rozvoj a tím i další videa.

Tom Borl několik životů rozvíjí duchovní cestu a tuto cestu si donesl to skvělé probuzené vědomí. Vědomě se vydal na tuto cestu a co vše v ní má naplnit a tedy i překážky, které na této cestě musí zvládnout neboť vše si tak vybral. Vstoupením do těla věděl kam je třeba jít a jak je třeba tělo přesunout pod vyšší cestu a vše plně propojit aby tento probuzený stav mohl plně existovat ve všech spektrech života.

Probuzené vědomí vedl krok po kroku aby se vše rozvětvilo, věděl, co přesně musí překonat a jaké rozhodnutí musí vykonat a jak je důležité je projevit v cestě skrze tělo. Vybral si také události a věci které mají bránit aby se vše plně rozvětvilo. Je skutečným duchovním badatelem v plánování cest a zkouší to ze všech stran a zkoumá všechny parametry a události a tím také nahlíží do cest ostatních. Přenesl si probuzené vědomí a nechává v lidech rozkvétat cestu srdce.

Toto video bylo natočeno v roce 2011 a ještě než k tomuto natáčení došlo tak se dlouhodobě Tom věnoval rozkvětu přeneseného probuzeného vědomí aby vše ukotvil i pro tuto cestu.

Jak sám říká je úžasné vědět kde skončíte a kde máte začít.

Tom Borl nechával rozkvétat svůj probuzený stav a zároveň tuto cestu započal opět velice hlubokou duchovní práci a v tomto probuzeném vědomí dál rozvíjel komunikaci se světem duchovním. Jak říká, je třeba posléze vše naplňovat dále. Jak říká, je třeba posléze vše naplňovat dále. V tomto probuzeném vědomí stále otevíral další složky. Jak říká, je třeba aby tělo vše respektovalo a plně pojmulo. Jak říká, duše projevuje sílu aby se rozezněl zvon duše a tedy naprosto se rozpustilo vše současné a stavy s této cesty. Ego je také třeba stav, který nám dělá hráz mezi skutečnou cestou a tak Tom vnímal od mala cestu duše a musel zcela plně vibrovat s tímto stavem aby se vše rozpustilo a toto probuzené vědomí vedlo naplno i tělo. Je rok 2022 a dále, Tom Borl stále rozkvétá v cestě srdce a mnoho lidí ho vyhledává pro tuto cestu srdce. Láska je cestou.

Nejnovější příspěvky

Spontánní povídání s Tomem

25 února, 2024|

Zaposlouchejte se rozhovoru, kde se dozvíte o putování na Velikonoční ostrov, ale také povídání o rozvoji člověka a mnoho dalšího. Tom Borl se více jak 18 let věnuje osobním sezením, přednáškám atd. Sám se samotnému ...

Zdravice 2024

1 ledna, 2024|

Mnoho radosti.

Sviťme světlem

22 prosince, 2023|

Sounáležitost společnosti. Individuální práce je v každém z nás. Je moc důležitá.